Thông tin tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh

Có thể tải hướng dẫn tuyển sinh định dạng PDF
Thông tin liên hệ
Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen Phòng tuyển sinh - quảng cáo
2-4-1 Miyagino, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi 983-0045 Japan
TEL. +81-353-6103FAX. +81-22-385-5024
@