Giáo dục và tiến lộ

〈Đặc thù của giáo dục〉Trường được công nhận IB

Học sinh của tất cả các khóa có thể đăng ký học IB

Học sinh có nguyện vọng học IB sẽ tham gia học DP (Diploma Programme) tại campus mà mình đang học. Trường hợp có lý do đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với người phụ trách.
Ngoài ra, từ năm 2021 chương trình DP của Khóa Shuko sẽ mở Khóa khoa học tự nhiên.