Giáo dục và tiến lộ

Tiến cử chỉ định

Danh sách các trường đại học tuyển sinh bằng chế độ tiến cử chỉ định và tiến cử trường liên kết năm 2020

Có tổng cộng 250 trường đại học tiến cử chỉ định trên toàn quốc

Tiến cử chỉ định là chương trình một trường đại học chỉ định một trường THPT và nhận học sinh từ trường đó.
Tính đến năm 2020, có tổng cộng 250 trường đại học nhận tiến cử từ trường chúng tôi.

 

Danh sách 250 trường đại học diện tiến cử chỉ định và liên kết

542 khoa / 1056 ngành / 1,233 người

  • ※Trường hợp học sinh có nguyện vọng theo diện đặc biệt thì sẽ có các tiêu chí tiến cử riêng.
  • ※Về số lượng khoa: Các trường cao đẳng và các trường khác (trường đại học có yếu tố nước ngoài)
  • ※Về số lượng ngành: Các khoa không có các ngành con thì được tính là một khoa.
  • ※Về số lượng người: Trường hợp không chỉ định cụ thể số người hoặc “một số người” thì được tính là 2 người.

Trong tỉnh Miyagi

Đại học Khoa
Đại học Tohoku Gakuin Nhân văn / Kinh tế / Luật / Giáo dưỡng / Kỹ thuật
Đại học Y dược Tohoku Dược
Đại học văn hóa Tohoku Gakuen Phúc lợi y tế / Chính sách tổng hợp / Khoa học và công nghệ
Đại học nữ sinh Miyagi Gakuin Kinh doanh đương đại / Giáo dục / Khoa học đời sống / Nghệ thuật
Đại học công nghệ Tohoku Kỹ thuật / Kiến trúc / Thiết kế cuộc sống
Đại học nữ sinh Sendai Shirayuri Nhân văn
Đại học văn hóa Tohoku Seikatsu Mỹ thuật/Nội trợ
Đại học Shokei Gakuin Xã hội nhân văn / Tâm lý học - Giáo dục
Đại học Ishinomaki Seishu Khoa học kỹ thuật / Kinh doanh/ Nhân văn
Đại học Sendai Thể dục
Cao đẳng Seiwa Gakuen  
Cao đẳng văn hóa Tohoku Seikatsu  
Cao đẳng Sendai Aoba Gakuin  
Cao đẳng Sendai Akamon  
Cao đẳng Miyagi Seishin  

Khu vực Tokyo

Đại học Khoa
Đại học Rikkyo Phúc lợi cộng đồng / Truyền thông đa văn hóa / Chương trình nghệ thuật tự do toàn cầu
Đại học Chuo hương mại (Khóa Linh hoạt, khóa Linh hoạt Plus1)
Đại học Hosei Thiết kế nghề nghiệp / Kỹ thuật hiết kế / Khoa học kỹ thuật
Đại học Gakushuin Văn học
Đại học Khoa học Tokyo Loại A: Dược /Kỹ thuật / Kỹ thuật cơ bản / Kinh doanh; Loại B: Khoa học 1 / Khoa học kỹ thuật
Đại học thành phố Tokyo Khoa học kỹ thuật / Thiết kế kiến trúc thành phố / Kỹ thuật thông tin / Môi trường / Thông tin truyền thông / Đời sống đô thị
Đại học nữ sinh Nhật Bản Văn học/Xã hội và nhân văn
Đại học Seijo Văn học và nghệ thuật
Đại học Komazawa Luật/Nghiên cứu truyền thông toàn cầu
Đại học Meiji Gakuin Văn học/Kinh tế / Xã hội / Luật / Quốc tế / Tâm lý học
Đại học nữ sinh Gakushuin Giao lưu văn hóa quốc tế
Đại học Seisen Văn học
Đại học Kogakuin Kỹ thuật tên tiến / Kỹ thuật / Kiến trúc / Thông tin
Đại học Kokugakuin Văn học
Đại học Kokushikan Châu Á thế kỷ 21
Đại học Toyo Văn học / Kinh tế / Xã hội / Quốc tế / Du lịch quốc tế / Khoa học kỹ thuật / Khoa học Đời sống / Môi trường thực phẩm / Kinh tế (khóa buổi tối) / Kinh tế (khóa buổi tối) / Xã hội (khóa buổi tối) / Quốc tế khu vực (khóa học buổi tối)
Đại học Takarazuka Nghệ thuật Truyền thông Tokyo
Đại học Kinh tế Nippon Kinh doanh
Đại học Musashi Kinh tế
Đại học âm nhạc Musashino Âm nhạc
Đại học nữ sinh Kyoritsu Nội trợ
Đại học nữ sinh Jissen Văn học / Xã hội nhân văn / Đời sống
Đại học công nghệ Shibaura Kỹ thuật / Kỹ thuật hệ thống / Kỹ thuật thiết kế
Đại học Taisho Phật giáo / Biểu hiện / Văn học / Tâm lý xã hội / Phục hồi khu vực / Xã hội
Đại học điện máy Tokyo Khoa học tương lai / Kỹ thuật / Khoa học và Kỹ thuật
Đại học Nông nghiệp Tokyo Môi trường khu vực
Đại học nữ sinh Otsuma Thông tin xã hội
Đại học Daito Bunka Ngoại ngữ / Xã hội
Đại học Teikyo Kinh tế / Luật / Văn học / Ngoại ngữ / Khoa học kỹ thuật / Kỹ thuật y tế
Đại học Takushoku Ngoại ngữ / Thương mại / Kinh tế chính trị / Quốc tế / Kỹ thuật
Đại học âm nhạc Toho Âm nhạc
Đại học Musashino Khoa học dữ liệu / Toàn cầu / Kinh tế / Luật / Văn học / Nhân văn / Giáo dục / Kỹ thuật / Dược / Điều dưỡng
Đại học Rissho Phật giáo / Văn học / Phúc lợi xã hội / Môi trường toàn cầu
Đại học Tokyo Fuji Kinh doanh
Đại học nha khoa Nhật Bản Nha khoa sự sống (Tokyo)
Đại học nha khoa Tokyo Nha khoa
Đại học Mejiro Nhân văn / Xã hội / Ngoại ngữ
Đại học Bunkyo Gakuin Kinh doanh / Ngoại ngữ / Nhân văn
Đại học Toyo Gakuen Truyền thông toàn cầu / Kinh doanh đương đại / Nhân văn
Đại học Takachiho Thương mại / Kinh doanh / Nhân văn
Đại học Teikyo Heisei Cuộc sống đương đại / Y tế sức khỏe / Y tế thể thao
Đại học Y Dược Tokyo Dược (6 năm) (Nam/Nữ) / Đời sống (4 năm)
Đại học Soka Kinh tế / Kinh doanh / Luật / Văn học / Khoa học kỹ thuật / Giáo dục / Đào tạo quốc tế
Đại học kỹ thuật Tokyo Thiết kế / Truyền thông / Khoa học máy tính / Sinh học ứng dụng
Đại học Nihon Bunka Luật
Đại học Điều dưỡng động vật Yamazaki Điều dưỡng động vật
Đại học JF Oberlin Nghệ thuật tự do / Truyền thông toàn cầu / Sức khỏe và phúc lợi / Quản lý kinh doanh / Quản lý hàng không
Đại học Tamagawa Văn học/ Nghệ thuật /Kinh doanh/ Nghệ thuật tự do / Nông nghiệp / Kỹ thuật
Đại học Kyorin Ngoại ngữ / Chính sách tổng hợp
Đại học nữ sinh Komazawa Nhân văn tổng hợp
Đại học Kinh tế Tokyo Kinh tế / Luật hiện đại
Đại học Tama Thông tin kinh doanh / Nghiên cứu toàn cầu
Đại học nữ sinh Keisen Nhân văn / Xã hội nhân văn
Đại học Meisei Thông tin
Đại học nghề đổi mới thông kinh doanh Đổi mới thông kinh kinh doanh
Đại học Kanagawa Luật / Kinh tế /Kinh doanh / Ngoại ngữ / Khoa học / Kỹ thuật
Đại học Kanto Gakuin Luật / Xã hội / Kinh tế / Kinh doanh / Văn hóa quốc tế / Cộng sinh con người / Khoa học kỹ thuật / Kiến trúc / Môi trường / Dinh dưỡng / Giáo dục
Đại học nữ sinh Toyo Eiwa Nhân văn / Xã hội quốc tế
Đại học Toin Yokohama Luật / Kỹ thuật dụng cụ y tế
Đại học Tsurumi Văn học / Nha khoa
Đại học dược Yokohama Dược
Đại học Senshu Kinh tế / Luật
Đại học Y khoa St. Marianna Y khoa
Đại học âm nhạc Senzoku Gakuen Âm nhạc
Đại học âm nhạc Showa Âm nhạc
Đại học Bunkyo Văn học / Thông tin / Quốc tế / Kinh doanh
Đại học nữ sinh Sagami Nghệ thuật / Xã hội nhân văn
Đại học Kitasato Thú y
Đại học Tokai Khoa học / Kỹ thuật / Hải dương học
Đại học công nghệ Shonan Kỹ thuật
Đại học Sanno Quản lý thông tin
Đại học kỹ thuật Kanagawa Kỹ thuật / Kỹ thuật sáng tạo / Công nghệ Sinh học ứng dụng / Thông tin
Đại học Tokyo Kogei Kỹ thuật / Nghệ thuật
Đại học Shoin Điều dưỡng / Văn hóa kinh doanh/ Văn hóa truyền thông / Văn hóa truyền thông du lịch
Đại học ngoại ngữ Kanda Ngoại ngữ
Đại học Keiai Kinh tế / Quốc tế
Đại học Shukutoku Phúc lợi tổng hợp / Chính sách cộng đồng / Kinh doanh
Đại học Khoa học Thông tin Tokyo Thông tin tổng hợp
Đại học Edogawa Xã hội / Truyền thông giao tiếp
Đại học Nihon Kỹ thuật sản xuất
Đại học Quốc tế Josai Phúc lợi Tổng hợp / Thông tin kinh doanh / Nhân văn quốc tế / Du lịch / Truyền thông / Điều dưỡng / Dược
Đại học Seitoku Trẻ em / Tâm lý - Phúc lợi / Văn học / Dinh dưỡng con người / Âm nhạc
Đại học Ryutsu Keizai Kinh tế / Xã hội / Thông tin lưu thông/ Luật / Sức khỏe thể thao
Đại học Seiwa Luật
Đại học Thương mại Chiba Sáng tạo dịch vụ / Thương mại / Xã hội nhân văn / Giáo dưỡng quốc tế
Đại học Chuo Gakuin Thương mại / Luật / Giáo dưỡng đương đại
Đại học nữ sinh Wayo Kinh tế gia đình / Nhân văn
Đại học Shumei Giáo viên / Kinh doanh tổng hợp / Quản lý thông tin tiếng Anh / Kinh doanh du lịch
Đại học Khoa học Chiba Dược/ Quản lý khủng hoảng /Điều dưỡng
Đại học Meikai Ngoại ngữ / Kinh tế / Bất động sản / Khách sạn - Du lịch / Chăm sóc sức khỏe
Đại học công nghệ Chiba Kỹ thuật / Kỹ thuật Sáng tạo / Kỹ thuật Tiên tiến / Thông tin / Hệ thống xã hội
Đại học nữ Kawamura Gakuen Văn học / Giáo dục / Sáng tạo cuộc sống
Đại học Y tế Kameda Điều dưỡng
Đại học Saniku Điều dưỡng
Đại học Quốc tế Tsukuba Sức khỏe y tế
Đại học Urawa Trẻ em / Xã hội
Đại học Khoa học Nhân văn tổng hợp Nhân văn
Đại học Dokkyo Ngoại ngữ / Giáo dưỡng quốc tế / Luật
Đại học Josai Chính sách đương đại / Kinh tế / Kinh doanh / Khoa học / Dược
Đại học Joshi Eikyo Dinh dưỡng
Đại học Surugadai Luật / Kinh tế kinh doanh / Thông tin truyền thông / Tâm lý học / Văn hóa đương đại
Đại học Seigakuin Kinh tế chính trị / Nhân văn
Đại học Quốc tế Tokyo Thương mại / Truyền thông ngôn ngữ
Đại học Musashino Gakuin Truyền thông quốc tế
Đại học Seibu Bunri Kinh doanh dịch vụ
Đại học Saitama Gakuen Nhân văn
Đại học Shobi Gakuen Thông tin nghệ thuật / Chính sách tổng hợp
Đại học Kyoei Kinh doanh Quốc tế
Đại học Monotsukuri Kỹ năng công nghệ
Đại học công nghệ Nhật Bản Kỹ thuật
Đại học khoa học Y tế Nhật Bản Chăm sóc sức khỏe
Đại học Dược khoa Nhật Bản Dược
Đại học Tokiwa Nhân văn / Chính sách tổng hợp
Đại học Tsukuba Gakuin: Thông tin kinh doanh
Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế Dược
Đại học Ashikaga Kỹ thuật
Đại học Hakuo Luật / Kinh doanh
Đại học nghệ thuật Bunsei Mỹ thuật
Đại học Sakushin Gakuin Kinh doanh /Văn hóa nhân văn
Đại học Jobu Thông tin kinh doanh / Điều dưỡng
Đại học Phúc lợi Tokyo Phúc lợi xã hội / Chăm sóc trẻ em / Tâm lý / Giáo dục
Đại học Gunma Paz Sức khỏe
Đại học Ikuei Giáo dục
Khoa Cao đẳng Đại học nữ sinh Jissen  
Cao đẳng Teikyo  
Khoa Cao đẳng Đại học Shukutoku  
Cao đẳng âm nhạc Toho  
Cao đẳng giao thông Tokyo  
Cao đẳng Tokyo Rissho  
Cao đẳng nữ sinh Toita  
Cao đẳng Kokusai  
Cao đẳng nữ sinh thể dục Tokyo  
Cao đẳng thẩm mỹ và nghệ thuật Yamano  
Cao đẳng nghề Điều dưỡng động vật Yamazaki  
Khoa Cao đẳng Đại học âm nhạc Showa  
Khoa Cao đẳng Đại học nữ sinh Sagami  
Khoa Cao đẳng Đại học Seitoku  
Khoa Cao đẳng Đại học Urawa  
Cao đẳng Kokusai Gakuin Saitama  
Cao đẳng nữ sinh Saitama  
Cao đẳng Kawaguchi  
Khoa Cao đẳng Đại học nữ sinh dinh dưỡng Eikyo  
Cao đẳng Josai  
Cao đẳng Musashigaoka  
Cao đẳng Utsunomiya Bunsei  
Cao đẳng Ashikaga  
Khoa Cao đẳng Đại học Sano Nihon  
Khoa Cao đẳng Đại học thương mại Takasaki  

Khu vực Kinki

Đại học Khoa
Đại học Doshisha Luật / Chính sách / Thương mại / Thông tin văn hóa / Y học cuộc sống / Truyền thông toàn cầu / Khoa học kỹ thuật
Đại học Ritsumeikan Kinh tế / Khoa học kỹ thuật
Đại học Ritsumeikan
(Tiến cử đặc biệt hợp tác giữa hai trường)
Khoa học đời sống / Khoa học kỹ thuật thông tin
Đại học Ryukoku Văn học / Kinh tế / Kinh doanh / Luật / Chính sách / Quốc tế / Khoa học kỹ thuật tiên tiến / Xã hội / Cao đẳng
Đại học nữ sinh Heian Gakuin Du lịch quốc tế / Giáo dục trẻ em
Đại học nữ sinh Kyoto Notre Dame Văn hóa ngôn ngữ quốc tế / Nhân văn đương đại
Đại học Kyoto Sangyo Văn hóa
Đại học Kansai Ngoại ngữ
Đại học Luật Kinh tế Osaka Quốc tế / Kinh doanh / Kinh tế / Luật
Đại học Osaka Sangyo Kinh doanh / Kinh tế
Đại học thương mại Osaka Công cộng
Đại học Osaka Otani Văn học / Giáo dục / Xã hội nhân văn
Đại học Taisei Gakuin Nhân văn/ Kinh doanh / Điều dưỡng
Đại học Phúc lợi Kansai Phúc lợi xã hội / Tâm lý / Phúc lợi Y tế / Giáo dục
Đại học quốc tế Kobe Kinh tế
Đại học Kansai Gakuin Luật / Khoa học kỹ thuật
Đại học Ashiya Giáo dục lâm sàng / Giáo dục kinh doanh
Đại học Quốc tế Kansai Xã hội hiện đại
Đại học Himeji Giáo dục
Đại học Nara Văn học / Xã hội
Cao đẳng Osaka Yuhigaoka Gakuen  
Khoa Cao đẳng Đại học nữ sinh Heian Gakuin  

Khu vực Hokkaido-Tohoku

Đại học Khoa
Đại học Sapporo Đồng sáng tạo khu vực
Đại học quốc tế Sapporo Nhân văn / Du lịch / Thể thao con người
Đại học Khoa học Hokkaido Kỹ thuật / Chăm sóc sức khỏe / Thiết kế tương lai
Đại học Nông nghiệp Tokyo Công nghệ sinh học
Đại học Sapporo Gakuin Nhân văn / Luật / Kinh tế / Kinh doanh
Đại học Hokusho Thể thao sinh mệnh / Văn hóa giáo dục
Đại học Rakuno Gakuen Môi trường thực phẩm nông nghiệp
Đại học Seisa Doto Phúc lợi xã hội /Kinh doanh / Mỹ thuật術
Đại học Hakodate Thương mại
Đại học Tomakomai Komazawa Văn hóa quốc tế
Đại học Y tế Hokkaido Dược/ Nha khoa / Phúc lợi điều dưỡng / Tâm lý / Phục hồi chức năng
Đại học Aomori Chuo Gakuin Luật Kinh doanh
Đại học Hachinohe Gakuin Kinh doanh khu vực / Chăm sóc sức khỏe
Đại học Công nghệ Hachinohe Kyc thuật / Thiết kế nhạy cảm
Đại học Y khoa Iwate Dược / Nha khoa
Đại học Fuji Kinh tế
Đại học Bắc Á Kinh tế / Luật
Đại học Nghệ thuật và Kỹ thuật Tohoku Kỹ thuật thiết kế
Đại học Tohoku Bunkyo Nhân văn
Đại học Công ích và Nhân văn Tohoku Công ích
Đại học Nihon Kỹ thuật
Đại học Ohu Dược/Nha khoa
Đại học Fukushima Gakuin Phúc lợi
Đại học Iryo Sosei Dược / Điều dưỡng / Chăm sóc sức khỏe / Tâm lý
Đại học Quốc tế Higashi Nippon Phúc lợi sức khỏe / Kinh tế kinh doanh
Khoa Cao đẳng Đại học khoa học Hokkaido  
Khoa Cao đẳng Đâị học quốc tế Sapporo  
Khoa Cao đẳng Đại học nữ sinh Sapporo  
Cao đẳng Hakodate  
Cao đẳng Hokkaido thuộc Đại học Takushoku  
Khoa Cao đẳng Đại học Hokusho  
Cao đẳng Aomori Chuo  
Khoa Cao đẳng Đại học Tohoku Bunkyo  
Khoa Cao đẳng Đại học Fukushima Gakuin  
Cao đẳng Sakura no Seibo  

Khu vực Chubu / Hokuriku

Đại học Khoa
Đại học Nha khoa Nippon Nha khoa Niigata
Đại học Dược khoa Niigata Ứng dụng cuộc sống / Dược
Đại học Y tế và Phúc lợi Niigata Kỹ thuật y tế / Phúc lợi xã hội
Đại học Nagaoka Kinh tế kinh doanh
Đại học Nông nghiệp và Thực phẩm Niigata Công nghệ thực phẩm
Đại học Luật Takaoka Luật
Đại học Công nghệ Kanazawa Kỹ thuật/ Thông tin / Kiến trúc / Công nghệ sinh-hóa
Đại học Yamanashi Gakuin Luật / Kinh doanh
Đại học Nha khoa Matsumoto Nha khoa
Đại học Tokai Gakuin Quan hệ con người / Sức khỏe phúc lợi
Đại học Shizuoka Sangyo Kinh doanh
Đại học Nihon Quan hệ quốc tế
Đại học Aichi Trung Quốc đương đại
Đại học Meijo Kinh tế / Kinh doanh
Đại học Chubu Kỹ thuật / Thông tin kinh doanh / Quan hệ quốc tế / Nhân văn / Sinh học ứng dụng / Giáo dục đương đại / Đời sống và Sức khỏe
Đại học Kinh tế Nagoya Kinh tế / Kinh doanh / Luật / Đời sống con người
Đại học Aichi Gakuin Kinh doanh
Đại học Khoa học Y tế Suzuka Sức khỏe vệ sinh / Kỹ thuật y tế
Cao đẳng công nghệ Niigata  
Khoa Cao đẳng Đại học Tokai Gakuin  
Cao đẳng ô tô Nakanihon  
Khoa Cao đẳng Đại học Nihon  

Khu vực Shikoku-Chugoku-Kyushu

Đại học Khoa
Đại học khoa học tự nhiên Okayama Khoa học (không bao gồm khoa Khoa học động vật) / Kỹ thuật / Thông tin tổng hợp / Sinh học địa cầu / Giáo dục / Kinh doanh / Thú y
Đại học Khoa học và Công nghệ Kurashiki Đời sống / Quản lý khủng hoảng / Nghệ thuật
Đại học Fukuyama Dược / Văn hóa con người / Kỹ thuật / Kỹ thuật đời sống / Kinh tế
Đại học Fukuyama Heisei Kinh doanh/ Phúc lợi sức khỏe
Đại học Tokushima Bunri Dược
Đại học dược Số 1 Dược
Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương Châu Á Thái Bình Dương/Kinh doanh quốc tế

Các trường khác

Đại học Khoa
NIC International College in Japan  
※Tên trường đại học tính tới thời điểm tháng 3 năm 2020