Giáo dục và tiến lộ

Các trường kết nghĩa hợp tác giáo dục quốc tế

 •  
 •  
 •  

Sendai Ikuei Gakuen có mối quan hệ với nhiều trường học trên khắp thế giới ở 12 quốc gia và các trường kết nghĩa kết nghĩa riêng, đồng thời tổ chức các hoạt động trao đổi du học sinh và hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa.

Canada

 • Steveston Senior Secondary SchoolTrường THPT Stevenson
 • Richmond Senior Secondary School Trường THPT Richmond
 • Sentinel Secondary School Trường THPT Sentinel
 • Oak Bay High School Trường THPT Oak Bay
 • A.L. Fortune Secondary School Trường THPT A.L. Fortune
 • South Delta Secondary School Trường THPT South Delta
 • Sands Junior Secondary School Trường THPT Sands Junior
 • George S. Henry Academy Học viện George S. Henry
 • A. Y. Jackson Secondary School Trường THPT A.Y. Jackson
 • Leaside High School Trường THPT Leaside
 • Matthew McNair Senior Secondary School Trường THPT Matthew McNair
 • East York Collegiate Institute Trường THPT East York
 • Wexford Collegiate Institute Trường THPT Wexford
 • University of Toronto Đại học Toronto
 • Cowichan District #79 Trường Cowichan quận 79
 • West Vancouver School District #45 Trường West Vancouver quận 45
 • H. J. Cambie Secondary School Trường THPT H.J. Cambie
 • School district #64 (Gulf Islands) Trường Gulf Islands quận 64
 • School District #71 (Comox Valley) Trường Comox Valley quận 71

Mỹ

 • Cheshire High School Trường THPT Cheshire
 • Island Pacific Academy Island Pacific Academy

Thụy điển

 • Ullvigymnast High School Trường THPT Ullvigymnast

Hàn Quốc

 • Shin Wei Girls' Secondary School Trường THPT nữ sinh Shin Wei

Croatia

 • Ⅶ High School Trường THPT Zgreb số 7
 • Ⅱ Gimnazija Trường THPT Zagreb số2
 • Klasicha Gimnazija Trường THPT Klasicha

New Zealand

 • Mahurangi College Trường THPT Mahurangi
 • Mt.Roskill Grammar School Trường THPT Mt.Roskill
 • Christchurch Boys' High School Trường THPT nam sinh Christchurch Boys
 • Onehunga High School Trường THPT Onehunga
 • Aranui High School Trường THPT Aranui
 • Hurunui College Trường THPT Hurunui
 • Northcote College Trường THPT Northcote
 • Shirley Boys' High School Trường THPT nam Shirley Boys
 • Kaiapoi High School Trường THPT Kaiapoi

Venezuela

 • Institute Panamericano Trường THPT Panamericano
 • Unidad Educativa Colegio Miguel Angel Trường phổ thông Miguel Angel

Trung Quốc

 • Trường Kỹ thuật thể dục thể thao Tứ Khối Ngọc TP. Bắc Kinh
 • Trường Ngoại ngữ Trường Xuân
 • Trường Thể dục thể thao trực thuộc Học viện Thể dục Nam Kinh
 • Trường Kỹ thuật thể dục thể thao Đàn Tiên Nông TP. Bắc Kinh
 • Trường trung học số15 TP.Thạch Gia Trang
 • Trường trung học Bắc Thượng Hải
 • Trường Kỹ thuật thể thao tỉnh Tứ Xuyên
 • Trường trung học thực nghiệm đường sắt TP.Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh
 • Học viện Kỹ thuật Thể thao tỉnh Sơn Đông
 • Trường thể dục Hiệp Nghĩa khu Chi Phù TP. Yên Đài
 • Trường Kỹ thuật dạy nghề Tam Hoa Phúc Thanh
 • Trường trung cấp dạy nghề Long Hoa Phúc Thanh
 • Trường THCS-THPT số 11 TP. Trường Xuân
 • Trường trung học ngoại ngữ Cẩm Tuyền TP. Thượng Hải
 • Trường Kỹ thuật công nghiệp nhẹ và dạy nghề đảo Hồ Lô
 • Trường Công nghiệp nhẹ Kiều Hưng tỉnh Phúc Kiến
 • Trường trung học thuộc Học viện Kỹ thuật Lạc Dương
 • Trường trực thuộc Đại học Sư phạm Thẩm Dương
 • Trường Xây dựng TP. Đại Liên
 • Trường THCS cao cấp Đông Phương TP.Lạc Dương
 • Trường Kỹ thuật dạy nghề TP.Phúc Thanh
 • Trường Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân
 • Trường THCS số 19 TP.Thái Dương
 • Trường Hoa Lan Liêu Ninh / Trường THCS-THPT nghề Văn Dịch TP.Liêu Dương
 • Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Đông Bắc
 • Trường thực nghiệm Hàng không Bắc Kinh

Kenya

 • Ngaru Secondary School Trường THPT Ngaru
 • Simbara Secondary School Trường THPT Simbara
 • Nyahururu Elite School Trường THPT Nyahururu

Cuba

 • Marcelo Salado Trường Marcelo Salado

Ireland

 • St.Mary's College, Rathmines Trường St.Mary, Rathmines
 • Community School Glenamaddy Trường cộng đồng Glenamaddy
 • Holy Family Secondary School Trường THPT Holy Family

Indonesia

 • SMAN2 Bandung Trường THPT quốc lập số 2
 • SMAN5 Bandung Trường THPT quốc lập số 5
 • SMAN10 Bandung Trường THPT quốc lập số 10
 • SMKN3 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 3
 • SMKN4 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 4
 • SMKN6 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 6
 • SMKN8 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 8
 • SMKN10 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 10
 • SMKN11 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 11
 • SMKN12 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 12
 • SMKN14 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 14
 • SMKN15 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 15
 • SMK Merdeka Bandung
 • SMK Nugraha Bandung
 • SMK Negeri1 Bandung
 • SMKN9 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 9
 • SMKN5 Bandung Trường dạy nghề quốc lập số 5
 • SMAN4 Bandung Trường THPT quốc lập số 4
 • SMAN8 Bandung Trường THPT quốc lập số 8
 • SMAN9 Bandung Trường THPT quốc lập số 9
 • SMAN11 Bandung Trường THPT quốc lập số 11
 • SMAN24 Bandung Trường THPT quốc lập số 24
 • SMAN13 Bandung Trường THPT quốc lập số 13
 • SMKN4 Bandung Trường dạy dạy nghề quốc lập số 4
 • SMAN4 Cimaihi Trường THPT quốc lập số 4 (thành phố Cimaihi)
 • Lazuardi G.I.S Trường Lazuardi G.I.S

Papua New Guinea

 • Trường THPT quốc lập Sogeri