Giáo dục và tiến lộ

Tên trường đại học và số lượng học sinh đỗ

Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen Thông tin mới nhất về kỳ thi đại học 2021

Kỳ thi tuyển sinh đại học 2021 Các trường đại học đã đỗ và số lượng học sinh đỗ

Luôn cập nhật thông tin học sinh đỗ vào các trường mình mong muốn!

Số người đỗ đại học(tính tại thời điểm 26 tháng 4 năm 2021)
914 người

Đại học quốc lập, công lập

Tên trường Số người đỗ
Đại học Tohoku 6
Đại học Osaka 1
Đại học Y khoa Nha khoa Tokyo 1
Đại học Tsukuba 2
Đại học Tokyo Gakugei 3
Đại học Utsunomiya 1
Đại học Gunma 1
Đại học Saitama 2
Đại học Chiba 3
Đại học Niigata 1
Đại học Shizuoka 2
Đại học công nghệ Muroran 1
Đại học Iwate 7
Đại học giáo dục Miyagi 9
Đại học Akita 2
Đại học Yamagata 16
Đại học Fukushima 2
Đại học thành phố Yokohama 3
Đại học kinh tế Takasaki 3
Đại học Eikei 1
Đại học Meio 1
Đại học Hakodate Mirai 1
Đại học Miyagi 6
Đại học tỉnh Akita 2
Đại học Kokusai Kyouyou 1
Đại học Aizu 1
Đại học Y khoa tỉnh Fukushima 1
Tổng số học sinh 80

Trường không trực thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học

Tên trường Số người đỗ
Đại học phòng vệ 5
Tổng số học sinh 5

Các trường đại học ở nước ngoài

Tên trường Số người đỗ
Đại học New South Wales 1
Đại học Melbourne 1
Đại học Adelaide 1
Đại học Central Lancashire 1
Đại học Coventry 1
Đại học Oxford Brookes 1
Đại học Quốc gia Hungary 1
Đại học Charles 1
Học viện công nghệ Thai-Nichi 3
Tổng số học sinh 11

Đại học tư thục

Tên trường Số người đỗ
Đại học Keio 4
Đại học Waseda 3
Đại học Jochi 3
Đại học Meiji 6
Đại học Aoyama Gakuin 4
Đại học Rikkyo 8
Đại học Chuo 11
Đại học Hosei 9
Đại học khoa học tự nhiên Tokyo 9
Đại học công nghệ Shibaura 5
Đại học thành phố Tokyo 9
Đại học Toyo 20
Đại học Nihon 11
Đại học Senshu 8
Đại học Komazawa 7
Đại học Gakushuin 1
Đại học Seikei 1
Đại học Dokkyo 7
Đại học Seijo 1
Đại học nữ sinh Nihon 4
Đại học Musashi 3
Đại học Meiji Gakuin 4
Đại học nông nghiệp Tokyo 2
Đại học Kokugakuin 3
Đại học Tamagawa 4
Đại học kinh tế Tokyo 2
Đại học Y khoa Dokkyo 3
Đại học Juntendo 3
Đại học Kyorin 1
Đại học Toho 1
Đại học Showa 1
Đại học dược Tokyo 1
Đại học Musashino 3
Đại học Daito Bunka 8
Đại học Tokai 7
Đại học Teikyo 12
Đại học Kokushikan 2
Đại học Takushoku 7
Đại học Obirin 7
Đại học Rissho 4
Đại học nữ sinh Gakushuin 1
Đại học nữ sinh Kyoritsu 2
Đại học Kogakuin 1
Đại học nữ sinh Jissen 3
Đại học nữ sinh Kyoei 2
Đại học nữ sinh Seishin 1
Đại học nữ sinh Seisen 2
Đại học Soka 2
Đại học Taisho 3
Đại học Takachiho 1
Đại học Y tế Sức khỏe Tokyo 1
Đại học Tokyo Zokei 1
Đại học điện máy Tokyo 1
Đại học Nha khoa Nippon 1
Đại học Thể dục Nippon 2
Đại học Bunka Gakuen 1
Đại học nghề thời trang quốc tế 1
Đại học Nha khoa Kanagawa 1
Đại học Kanagawa 7
Đại học Kanto Gakuin 9
Đại học kỹ thuật Kanagawa 1
Đại học kỹ thuật Shonan 1
Đại học Tsurumi 2
Đại học Toin Yokohama 1
Đại học Tokyo Kogei 1
Đại học nữ sinh Ferris Gakuin 1
Đại học thương mại Yokohama 1
Đại học Dược khoa Yokohama 2
Đại học Josai 2
Đại học Bunkyo 2
Đại học Quốc tế Tokyo 12
Đại học Surugadai 1
Đại học Bunkyo Gakuin 4
Đại học Meikai 1
Đại học Dược khoa Nihon 1
Đại học Seibu Bunri 1
Đại học Saitama Gakuen 2
Đại học Shobi Gakuen 1
Đại học quốc tế Josai 8
Đại học Nha khoa Tokyo 1
Đại học thông tin Tokyo 1
Đại học ngoại ngữ Kanda 2
Đại học Keiai 1
Đại học Shutoku 1
Đại học Seitoku 1
Đại học Seiwa 1
Đại học Công nghệ Chiba 1
Đại học thương mại Chiba 2
Đại học Chuo Gakuin 2
Đại học Teikyo Heisei 3
Đại học Tokyo Seitoku 1
Đại học Shumei 2
Đại học Reitaku 1
Đại học Y tế Kameda 1
Đại học quốc tế Tsukuba 1
Đại học Y tế Phúc lợi quốc tế 2
Đại học Sakushin Gakuin 2
Đại học Hakuo 3
Đại học Jobu 2
Đại học Phúc lợi Tokyo 1
Đại học Y tế và Phúc lợi Niigata 2
Đại học Nông nghiệp và Thực phẩm Niigata 2
Đại học Yamanashi Gakuin 1
Đại học Aichi Gakuin 1
Đại học Nagoya Gakuin 1
Đại học kinh tế Nagoya 2
Đại học Meijo 2
Đại học Nagoya Sangyo 1
Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Seian 1
Đại học thể thao Biwako Seikei 2
Đại học Doshisha 5
Đại học Ritsumeikan 9
Đại học Kansai 1
Đại học Ryukoku 2
Đại học Kyoto Sangyo 1
Đại học Otani 1
Đại học Hanazono 1
Đại học Osaka Gakuin 1
Đại học nghệ thuật Osaka 1
Đại học Luật Kinh tế Osaka 1
Đại học Osaka Sangyo 1
Đại học ngoại ngữ Kansai 1
Đại học Tezukayama Gakuin 2
Đại học Higashi Osaka 1
Đại học Nghệ thuật và Kỹ thuật Kobe 1
Đại học quốc tế Kansai 1
Đại học Ryutsu Kagaku 1
Đại học khoa học tự nhiên Okayama 1
Đại học Công nghệ Kurume 1
Đại học Nihon Keizai 5
Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương 1
Đại học công nghệ Daiichi 1
Đại học nghề Kỹ thuật Quốc tế Nagoya 1
Đại học Sapporo 2
Đại học Sapporo Gakuin 4
Đại học Rakuno Gakuen 1
Đại học Y tế Hokkaido 5
Đại học Khoa học Hokkaido 6
Đại học quốc tế Sapporo 1
Đại học Seisha Doto 1
Đại học Hokusei Gakuen 1
Đại học Hachinohe Gakuin 3
Đại học Y khoa Iwate 10
Đại học Fuji 1
Đại học điều dưỡng phúc lợi Akita 1
Đại học Nghệ thuật và Kỹ thuật Tohoku 11
Đại học Iryo Sosei 2
Đại học Ohu 2
Đại học Quốc tế Higashi Nippon 3
Đại học Tohoku Gakuin 123
Đại học phúc lợi Tohoku 40
Đại học công nghệ Tohoku 28
Đại học văn hóa Tohoku Gakuen 33
Đại học Y dược Tohoku 20
Đại học nữ sinh Miyagi Gakuin 32
Đại học nữ sinh Sendai Shirayuri 7
Đại học Shokei Gakuin 18
Đại học Tohoku Seikatsu Bunka 2
Đại học Ishinomaki Seishu 14
Đại học Sendai 16
Tổng số học sinh 772

Các trường cao đẳng quốc lập, công lập

Tên trường Số người đỗ
Cao đẳng nữ sinh Yonezawa 1
Tổng số học sinh 1

Các trường cao đẳng tư thục

Tên trường Số người đỗ
Cao đẳng quốc tế 1
Cao đẳng Tokyo Kasei 1
Cao đẳng Odawara 1
Cao đẳng kinh doanh Tokyo 1
Cao đẳng nữ sinh Ibaraki 1
Cao đẳng Hachione Gakuin 3
Cao đẳng Seiwa Gakuen 6
Cao đẳng Tohoku Seikatsu Bunka 1
Cao đẳng Sendai Aoba 23
Cao đẳng Sendai Akamon 7
Tổng số học sinh 45