Hướng dẫn về nhà trường

Triết lý giáo dục

Tinh thần sáng lập của Học viện là "Chân thành", "Giản dị và mạnh mẽ", và "Tự chủ tiến thủ", trong số đó "chân thành" đứng đầu danh sách. “Chân thành” chính là “tấm lòng tự nhiên của con người gọi là chân tâm”, và là “cách sống, cách nghĩ của con người” mong đợi của các học sinh đang theo học tại ngôi trường này. Sự "Giản dị và mạnh mẽ" và "Tự chủ tiến thủ" như các khái niệm phương tiện và phương pháp để hỗ trợ cho "Chân thành", và thực hành bảy điều của "tín điều cuộc sống" để thể hiện "Giản dị và mạnh mẽ" và "Tự chủ tiến thủ". “Giản dị và mạnh mẽ” không chỉ có nghĩa là rèn luyện thân thể bằng cách giản dị, thanh đạm mà còn là tích lũy toàn diện thể lực và trí lực, đó là nghị lực sống bằng cách tự hoàn thiện bản thân. "Tự chủ tiến thủ" có nghĩa là đón nhận những thử thách mới mà không đặt ra giới hạn về khả năng của bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Học viện chúng tôi đang từng bước tiến tới kỷ niệm 125 năm thành lập. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tài năng có thể đáp ứng linh hoạt nhu cầu của xã hội và những con người có thể đóng góp cho mỗi xã hội đồng thời nắm bắt chính xác nhu cầu của thời đại và xã hội mới dựa trên lịch sử của hơn một thế kỷ và truyền thống bền vững đã được xây dựng cho đến nay, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để phát triển các hoạt động giáo dục đặc biệt với tư cách là một trường tư thục.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận thức rằng chúng tôi là những nhà giáo dục tư nhân và trong một xã hội có dân số giảm, ít trẻ em và nhiều người già, quốc tế hóa, và sự đa dạng hóa các giá trị và lối sống đi kèm với sự phát triển hơn nữa của một nền kinh tế có định hướng thông tin cao. Chúng tôi sẽ thúc đẩy quản lý kịp thời và phù hợp nhằm nắm bắt chính xác những thay đổi của điều kiện xã hội, ứng phó linh hoạt với những thay đổi đó, phát triển nguồn nhân lực tài năng có thể đóng góp cho xã hội.

Đặc biệt, hầu hết tòa nhà của campus Miyagino đã bị hư hại do trận động đất ở Đông Nhật Bản xảy ra vào tháng 3 năm 2011 và phải được xây dựng lại, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng việc hoàn thành tòa nhà mới Miyagino chỉ trong hai năm là một biểu tượng của việc tái thiết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xúc tiến các dự án tái thiết hơn nữa trong tương lai.

Đồng thời, vào năm 2016, chúng tôi đặt mục tiêu thiết lập chương trình Tú tài Quốc tế (IB) và nâng cao hơn nữa ILC Aomori và ILC Okinawa cũng như xây dựng campus Tagajo. Mục tiêu là tiếp tục đi trên con đường của nhà sáng lập và thể hiện tinh thần sáng lập.

7 tín điều trong cuộc sống
Thỏa hiệp
Chúng tôi thỏa hiệp nhau để xây dựng nên mối quan hệ tươi sáng
Rèn giũa
Chúng tôi rèn giũa lẫn nhau để tạo cho mình năng lực học tập thực sự
Rèn luyện
Chúng tôi rèn luyện nhau để tạo nên cơ thể cường tráng
Kỷ luật
Chúng tôi răn dạy nhau nhau và sống một cuộc sống khiêm tốn
Khoan dung
Chúng tôi khoan dung nhau và xây dựng một ngôi trường hòa bình
Biết ơn
Chúng tôi biết ơn con người và vạn vật và sống một cuộc sống khiêm tốn
Phục vụ
Chúng tôi luôn chủ động và cống hiến hết mình vì thế giới và con người