School life

Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen là nơi có một
môi trường và các sự kiện để mỗi người
có thể có một cuộc sống học đường viên mãn
để hướng tới ước mơ của mình.
Các học sinh có thể kích thích lẫn nhau
để tăng động lực của họ thông qua các
hoạt động câu lạc bộ và các cơ hội học tập.
Tình bạn và kinh nghiệm có được
trong 3 năm trước khi tốt nghiệp
chắc chắn sẽ là một kho báu của cuộc đời.