Chính sách trang web

Chính sách trang web

Trang web của Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen được vận hành bởi Pháp nhân trường học Sendai Ikuei Gakuen (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”)
Vui lòng đọc kỹ "Điều khoản sử dụng" sau đây trước khi sử dụng trang web này.
Bằng cách sử dụng trang web này, chúng tôi coi rằng bạn đã đồng ý với các điều kiện sau đây. Vì vậy, vui lòng không sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với các điều kiện sau. Xin lưu ý rằng các điều khoản sử dụng có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Điều khoản sử dụng

1.Điều khoản sử dụng

Về bản quyền
Tất cả bản quyền của các nội dung như minh họa, hình ảnh và câu văn được đăng trên trang web này thuộc về nhà trường. Vì vậy, nó không thể được sử dụng nếu không có sự cho phép của nhà trường ngoại trừ việc sử dụng cá nhân. Xin lưu ý rằng sử dụng trái phép là hành vi bất hợp pháp.

2.Về các đường link

Về nguyên tắc, bạn có thể tự do liên kết đến trang web này. Bạn không cần phải liên hệ với chúng tôi để xác nhận liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối tùy thuộc vào nội dung của trang web và phương thức liên kết. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các cài đặt liên kết này.

3.Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo dữ liệu và chức năng của trang web này, dù cố tình hay vô tình. Do đó, ngay cả khi có bất kỳ sự bất tiện nào xảy ra khi duyệt hoặc tải xuống trang web, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc khôi phục. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào. Vì vậy, xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề sau.
• Chức năng bị gián đoạn trong khi sử dụng Internet (bao gồm cả việc gửi và nhận dữ liệu).
• Khi xảy ra lỗi.
• Khi có vi rút hoặc những thứ gây hại khác trên dữ liệu và máy chủ.

4. Về cookie và tín hiệu web

"Cookie" là chức năng lưu thông tin truy cập của người dùng trong trình duyệt và để tiết kiệm sức lao động trong việc duyệt trang web và hiển thị nội dung tối ưu, chẳng hạn như giảm rắc rối khi phải nhập lại."Tín hiệu web" là một đặc điểm kỹ thuật để đo trạng thái truy cập của website hoặc các trang webpage .

Trang web này sử dụng cookie và tín hiệu web. Cookie được sử dụng để xác định trình duyệt của người dùng, nhưng không thể xác định người dùng cá nhân. Tương tự, tín hiệu web không thể xác định người dùng cá nhân. Chúng tôi sử dụng các công nghệ này để hiển thị quảng cáo trên Internet một cách tối ưu, đếm số lượng trình duyệt hiển thị quảng cáo trên Internet, bỏ qua việc nhập lại và đo trạng thái truy cập.

Ngoài ra, trang web này sử dụng Google Analytics do Google Inc. cung cấp để đo trạng thái truy cập.
Google Analytics sử dụng cookie do chúng tôi cấp để phân tích việc sử dụng trang web này. Chúng tôi nhận được kết quả phân tích (báo cáo phân tích của Google về thuộc tính người dùng và danh mục sở thích, v.v.) từ Google và nắm được trạng thái truy cập của trang web này.
Thông tin người dùng được thu thập, ghi lại và phân tích ở đây không chứa bất kỳ thông tin nào xác định một cá nhân cụ thể. Ngoài ra, những thông tin đó được Google quản lý dựa trên chính sách bảo mật của Google (https://safety.google/).

5. Bảo mật thông tin cá nhân

Về chính sách bảo mật thông tin cá nhân vui lòng tham khảo trang sau đây