ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้งสถาบัน

แนะนำวิทยาเขตของ Sendai Ikuei Gakuen

วิทยาเขต Miyagino

วิทยาเขต Tagajo