แนะนำคอร์ส

คอร์ส Personal Advancement

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของแต่ละคน เพื่อมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าไว้

คอร์ส Personal Advancement

 • วิทยาเขต Tagajo
 • ชาย หญิง

ห้องเรียนตามเป้าหมายและความสามารถของแต่ละคน แบ่งตามเป้าหมายหลังเรียนจบ คลาสเรียนพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ Tablet (iPad รุ่น Cellular) สามารถใช้เรียนได้ทั้งในห้องเรียนและที่บ้าน ฝึกฝนทักษะเพื่อให้สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้ภายใน 3 ปี

เป้าหมายของคอร์ส Personal Advancement

 • เป้าหมายทางการศึกษา

  มุ่งสร้างบุคลากรระดับนานาชาติที่เป็น Servant leadership สำหรับชุมชน โดยเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ความเป็นมนุษย์และความเหมาะสมตามหลักความเชื่อ 7 ประการของหลักการใช้ชีวิตได้
 • เป้าหมายหลังเรียนจบ

  มหาวิทยาลัยรัฐบาล ท้องถิ่น หรือเอกชน มักจะเข้าเรียนด้วยระบบการสอบเข้าปกติ การเข้าเรียนโดยคัดเลือกจากเอกสาร หรือระบบโควต้าของโรงเรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายดังนี้

 • มีเป้าหมายจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยตามความสามารถหรือความเหมาะสม
 • ต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยระบบการเข้าเรียนโดยคัดเลือกจากเอกสาร หรือระบบโควต้า

4 จุดเด่นของคอร์ส Personal Advancement

 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และใช้ชีวิตมัธยมปลายอย่างคุ้มค่า

  คอร์ส Personal Advancement เป็นคอร์สที่เน้นความสมดุลระหว่าง การมุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตมัธยมปลายอย่างคุ้มค่า

 2. นักเรียนทุกคนจะได้รับ iPad

  นักเรียนที่เข้าเรียนทุกคนจะได้รับแจก iPad (รุ่น Cellular) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

 3. ระบบแบ่งห้องเรียนตามความสามารถ

  ในปี 1 จะแบ่งห้องเรียนทฤษฎีวิชาภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ตามความสามารถ สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ จะได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 4. แบ่งห้องเรียนตามเป้าหมายหลังเรียนจบตั้งแต่ปี 2

  ตั้งแต่ปี 2 จะแบ่งห้องเรียนออกเป็นสายศิลป์ และสายวิทย์ (มหาวิทยาลัยทั่วไป มหาวิทยาลัยชื่อดัง) สนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางวิชาการเพื่อให้เข้าเรียนได้ตามเป้าหมายหรือความเหมาะสม

ตัวอย่างสถาบันที่ศิษย์เก่าเข้าศึกษาต่อ

 • Miyagi University of Education
 • Hirosaki University
 • Iwate University
 • Yamagata University
 • Fukushima University
 • Miyagi University
 • Kitami Institute of Technology
 • The University of Electro-Communication
 • Ibaraki University
 • Chiba University
 • Niigata University
 • University of The Ryukyu
 • National Defense Academy
 • Keio University
 • Waseda University
 • Sophia University
 • Meiji University
 • Hosei University
 • Rikkyo University
 • Chuo University
 • Aoyama Gakuin University
 • Tokyo University of Science
 • Gakushuin University
 • Dokkyo University
 • Shiba Institute of Technology
 • Toyo University
 • Senshu University
 • Nihon University
 • Meiji Gakuin University
 • Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences
 • Nippon Sport Science University
 • Doshisha University
 • Ritsumeikan University
 • Kansai Gakuin University
 • Ritsumeikan Asia Pacific University
 • Iwate Medical University
 • Tohoku Gakuin University
 • Tohoku Fukushi University
 • Tohoku Institute of Technology
 • Tohoku Bunka Gakuen University
 • Tohoku Medical and Pharmaceutical University
 • Miyagi Gakuin Women’s University
 • Sendai Shirayuri Women’s College
 • Shokei Gakuin University
 • Ishinomaki Senshu University
 • Sendai University
 • …และอื่นๆ

※จากข้อมูลศิษย์เก่าเมื่อเดือนมีนาคมปี 2020

ข้อความจากนักเรียนปัจจุบัน

Student Voice 01
คลาสเรียนโดยใช้ iPad

การทบทวนบทเรียนที่ใช้ iPad แทนสมุดโน้ต

คุณ Komatsu ปี 1 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Takasaki)

ในห้องเรียนปกติแล้วจะใช้ iPad แทนสมุดโน้ต อาจารย์จะแจกสื่อการสอนและการบ้านผ่านทาง Application MetaMoJi ClassRoom นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนก่อนสอบในวิชาพิเศษอีกด้วย

Student Voice 02
เรียนและทำกิจกรรมชมรมไปพร้อมๆ กันได้

ทุ่มเทและใส่ใจได้เต็มที่กับทั้งการเรียนและกิจกรรม

คุณ Chiba ปี 2 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Minamiyoshinari)

กำลังทุ่มเทกับทั้งการเรียนในคลาสเรียนพิเศษและชมรมวอลเลย์บอล ในห้องเรียนมีแต่นักเรียนที่มีความตั้งใจทำให้ได้รับการกระตุ้นไปด้วย แม้แต่ในเวลาพักก็ยังเตรียมบทเรียนหรือทบทวนบทเรียน ในห้องเรียนมีพื้นที่ให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วย ทำให้มีสมาธิกับการเรียนมาก

※ชั้นปีของนักเรียนอ้างอิงจากปีการศึกษา 2020