แนะนำคอร์ส

คอร์ส Flex

เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรม
มุ่งไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยด้วยคอร์สเฉพาะของโรงเรียน

คอร์ส Flex

 • วิทยาเขต Tagajo
 • ชาย หญิง

เราสนับสนุนนักเรียนที่จริงจังในการทำกิจกรรมชมรมด้วยหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน ระหว่างการทำกิจกรรมอย่างเข้มข้น 3 ปี นักเรียนจะมีโอกาสสอบเข้าด้วยระบบการเข้าเรียนโดยคัดเลือกด้วยเอกสารหรือระบบโควต้าของโรงเรียน ซึ่งศิษย์เก่าส่วนใหญ่จะเข้าเรียนต่อผ่านระบบโควต้าของโรงเรียน

เป้าหมายของคอร์ส Flex

 • เป้าหมายการศึกษา

  จากปรัชญาการใช้ชีวิตของโรงเรียนทั้งเจ็ด ที่จะส่งเสริมการใช้ชีวิต การเรียน และการเอาดีในด้านที่ถนัด เพื่อสร้างนักกีฬาที่มีทักษะความสามารถในระดับสากล
 • เป้าหมายหลังเรียนจบ

  มหาวิทยาลัยระบบ 4 ปี มหาวิทยาลัยระบบ 2 ปี มหาวิทยาลัยปกติ หรือวิทยาลัยวิชาชีพ มักจะเข้าเรียนด้วยระบบการสอบเข้าปกติ การเข้าเรียนโดยคัดเลือกจากเอกสาร หรือระบบโควต้าของโรงเรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายดังนี้

 • นักเรียนที่อยากเรียนและอยากเล่นกีฬาไปพร้อมกัน
 • นักเรียนที่อยากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยผ่านระบบโควต้า

4 จุดเด่นของคอร์ส Flex

 1. มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน

  ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน เราจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความคิดในเชิงลึก และเป็นบุคคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองได้พูดหรือลงมือทำไป

 2. ส่งเสริมทักษะระดับสูงทั้งทางด้านกิจกรรมและการเรียน

  มีการใช้ระบบนับหน่วยกิตจากวิชาเลือกตามเป้าหมายและ และส่งเสริมทักษะการเรียนด้วยวิชาเลือก เพื่อส่งเสริมทักษะระดับสูงทั้งทางด้านกิจกรรมและการเรียน

 3. เรียนภาษาอังกฤษ Kumon ในชั้นปีที่ 1 และ 2

  ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Kumon เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน หลังจากปี 2 จะมีการสนับสนุนการเรียนตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

 4. เสริมสร้างทักษะการสอบเข้าทั้งแบบระบบการเข้าเรียนโดยคัดเลือกจากเอกสาร หรือระบบโควต้าของโรงเรียน

  ในระหว่าง 3 ปีที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรม จะมีการเสริมทักษะและความรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อด้วยระบบโควต้ากับสถาบันที่ร่วมมือ หรือแม้กระทั่งการสอบเข้าเรียนผ่านระบบการคัดเลือกจากเอกสารได้

ตัวอย่างสถาบันที่ศิษย์เก่าเข้าศึกษาต่อ

 • Niigata University
 • Iwate University
 • Keio University
 • Waseda University
 • Meiji University
 • Hosei University
 • Rikkyo University
 • Chuo University
 • Aoyama Gakuin University
 • Doshisha University
 • Toyo University
 • Nihon University
 • Dokkyo University
 • Senshu University
 • Musashi University
 • Kokugakuin University
 • Tokyo University of Agriculture
 • Meiji Gakuin University
 • Nishogakusha University
 • Juntendo University
 • Teikyo University
 • Daito Bunka University
 • Tokai University
 • Kokushikan University
 • Takushoku University
 • Nippon Sport Science University
 • Meisei University
 • Kanagawa University
 • Kanto Gakuin University
 • Josai University
 • International Budo University
 • Yamanashi Gakuin University
 • Tohoku Gakuin University
 • Tohoku Fukushi University
 • Tohoku Institute of Technology
 • Tohoku Bunka Gakuen University
 • Shokei Gakuin University
 • Ishinomaki Senshu University
 • Sendai University
 • …และอื่นๆ

※จากข้อมูลศิษย์เก่าเมื่อเดือนมีนาคมปี 2020

ข้อความจากนักเรียนปัจจุบัน

Student Voice 01
ชมรม “ชมรมรักบี้”

ความสนุกของการแข่งขัน หลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้น

คุณ Ito ปี 2 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Koyodai)

สมัยมัธยมต้นอยู่ชมรมฟุตบอล แต่ในระดับมัธยมปลายอยากจะเล่นรักบี้ที่ Sendai Ikuei จึงเข้าเรียนที่นี่ด้วยระบบโควต้า การฝึกซ้อมค่อนข้างเข้มงวด แต่เพราะการฝึก Weight Training จึงมีตัวผมวันนี้ การเรียนเน้นการทำความเข้าใจในห้องเรียน
อยากจะทำให้ดีทั้งกิจกรรมชมรมและวิชาการ

Student Voice 02
ชมรม “ชมรมเขียนพู่กัน”

ถึงแม้ว่ากิจกรรมชมรมจะยุ่ง แต่ก็สนุกสนานไปกับทุกๆ วัน

คุณ Takahashi ปี 2 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Rifu)

เข้าชมรมเขียนพู่กันเพราะว่าพี่ชายก็เคยอยู่ชมรมนี้มาก่อน หลังจากเข้ามาทำกิจกรรมชมรมแล้ว รู้สึกมีสมาธิมากขึ้น ตอนนี้กำลังสร้างผลงานโดยนำบางส่วนจากงานของอาจารย์ Natsume Soseki “Wagahai ha Neko de aru” มาเขียนในกระดาษแผ่นใหญ่ และสนุกสนานกับการเขียนพู่กันในทุกๆ วันมาก

※ชั้นปีของนักเรียนอ้างอิงจากปีการศึกษา 2020