แนะนำคอร์ส

คอร์ส Special University Preparatory

ด้วยการเรียนแบบเข้มข้น
ทำให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังได้!

คอร์ส Special University Preparatory

 • วิทยาเขต Miyagino
 • ชาย หญิง

ตั้งเป้าหมายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง ผ่านโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งคลาสเรียนเสริมตอนเช้า คลาสเรียนเสริมหลังเลิกเรียน “PLAN 2000” (การอบรมแบบไปค้างคืน) เป็นต้น อีกทั้งยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารที่เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Weblio)

เป้าหมายของคอร์ส Special University Preparatory

 • เป้าหมายการศึกษา

  มุ่งมั่นสร้างผู้นำที่เข้าใจความสำคัญของการศึกษา แสวงหาการค้นคว้าเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดตามความตั้งใจแรกในการก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Ikuei และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
 • เป้าหมายหลังเรียนจบ

  มหาวิทยาลัยรัฐ ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง มักจะเข้าเรียนด้วยระบบการสอบเข้าปกติ และการเข้าเรียนโดยคัดเลือกจากเอกสาร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายดังนี้

 • ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐ ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
 • มีความทะเยอทะยานที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่อันดับสูง

4 จุดเด่นของคอร์ส Special University Preparatory

 1. ตั้งเป้าเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง

  สนับสนุนให้นักเรียนสามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น University of Tokyo, Tohoku University หรือคณะสายแพทย์ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยท้องถิ่น อย่างเต็มที่

 2. จัดให้มีคลาสเรียนเฉพาะ และใช้ระบบแบ่งห้องเรียนตามเป้าหมาย

  แบ่งห้องเรียนตามเป้าหมายและความสามารถ จัดให้มีทั้งคลาสเรียนเสริมตอนเช้า คลาสเรียนเสริมหลังเลิกเรียน "PLAN 2000" (การอบรมแบบไปค้างคืน) คลาสเรียนเสริมช่วงหยุดยาว เป็นต้น

 3. เสริมทักษะด้วยหลักสูตร TAP

  ใช้หลักสูตร TAP ในการเรียนวิชาปกติและวิชาบูรณาการ เพื่อเพิ่มทักษะการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และการนำเสนอ

 4. ด้วยหลักสูตรพิเศษ

  มีหลักสูตรพิเศษหลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหลักสูตร Science Colab โดยมหาวิทยาลัย Tohoku

ตัวอย่างสถาบันที่ศิษย์เก่าเข้าศึกษาต่อ

 • The University of Tokyo
 • Kyoto University
 • Tohoku University
 • Hokkaido University
 • Hitotsubashi University
 • Tokyo Institute of Technology
 • University of Tsukuba
 • Ochanomizu University
 • Tokyo Gakugei University
 • Nagoya University
 • Yokohama National University
 • Saitama University
 • Chiba University
 • Niigata University
 • Asahikawa Medical University
 • Hirosaki University
 • Iwate University
 • Miyagi University of Education
 • Akita University
 • Yamagata University
 • Fukushima University
 • Miyagi University
 • National Defense Medical College
 • Keio University
 • Waseda University
 • Jichi Medical University
 • Sophia University
 • Meiji University
 • Hosei University
 • Rikkyo University
 • Chuo University
 • Aoyama Gakuin University
 • Tokyo University of Science
 • Tsuda University
 • Gakushuin University
 • Tokyo Women’s Christian University
 • The Jikei University School of Medicine
 • St. Marianna University School of Medicine
 • Tokyo Women’s Medical University Hospital
 • Doshisha University
 • Ritsumeikan University
 • Iwate Medical University
 • …และอื่นๆ

※จากข้อมูลศิษย์เก่าเมื่อเดือนมีนาคมปี 2020

ข้อความจากนักเรียนปัจจุบัน

Student Voice 01
Weblio

ได้พัฒนาทักษะการออกเสียงและการฟังในคลาส Weblio อย่างมาก

คุณ Utsumi ปี 2 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Matsushima)

ลงเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในคลาสเรียนเสริมตอนเช้ากับหลังเลิกเรียนไว้ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทักษะการออกเสียงและการฟังในคลาสเรียน Weblio อย่างเต็มที่มากๆ การเรียนเป็นแบบออนไลน์ก็ตอบโจทย์มาก ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขึ้นมาก

Student Voice 02
คลาสเรียนเสริมหลังเลิกเรียน

การเรียนในคอร์ส Special University Preparatory นี้ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนขึ้นมาโดยธรรมชาติ

คุณ Koshino ปี 2 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Miyagi University of Education)

ภาพลักษณ์ของคอร์ส Special University Preparatory อาจจะเป็น “การเรียน” แต่จริงๆแล้วจุดเด่นของคอร์สนี้คือการทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนขึ้นมาโดยธรรมชาติ มีอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์จำนวนมาก คลาสเรียนเสริมหลังเลิกเรียนที่แบ่งห้องตามระดับความรู้ก็มีเนื้อหาที่เข้มข้น ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก

※ชั้นปีของนักเรียนอ้างอิงจากปีการศึกษา 2020