หลักสูตรและเส้นทางหลังเรียนจบ

จุดเด่นของหลักสูตร

การศึกษาอันสมบูรณ์แบบ ที่เกิดจากความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Sendai Ikuei

ที่โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen เราให้การศึกษาที่ช่วยทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นของตัวเองที่จะคงอยู่ไปตลอดชีวิต โดยเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมกับใช้ประโยชน์สูงสุดจากเนื้อหาการศึกษาที่ได้รับจากการใช้ชีวิตในโรงเรียน

 • การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Sendai Ikuei

  หลักสูตรครอบคลุมและหลักสูตรเพื่อการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆของนักเรียนแต่ละคนแต่ละคน

  นักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen ของเรานั้น มีทั้งนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักเรียนที่ต้องการจะเข้าทำงานในบริษัททั่วไป นักเรียนที่ต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัยในเซ็นไดรวมไปถึงศึกษาในวิทยาลัยวิชาชีพต่างๆ นักเรียนที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและกิจกรรมไปพร้อมๆกัน นักเรียนที่ต้องการพัฒนาความสนใจและความสามารถพิเศษของตัวเอง นักเรียนที่ต้องการประกาศณียบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต นักเรียนที่ต้องการจะทำงานพิเศษไปพร้อมๆกับตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด และนักเรียนอีกมากมายที่มีความต้องการที่หลากหลาย
  เพื่อการนั้นเองทางโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen จึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำให้ความฝันอันหลากหลายของนักเรียนทุกคนเป็นจริงได้ และยังมีโรงเรียนมัธยมต้นชูโกเป็นโรงเรียนพี่น้องอีกด้วย

 • การใช้ [มาโกะโคโระ] (ความจริงใจ) เพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ

  ในช่วงปี1ของแต่ละหลักสูตรการเรียนจะมีการกำหนด [เวลาแห่งจิตวิญญาณการก่อตั้ง] ขึ้น โดยยืดถือความเป็นเอกลักษณ์ ในขณะที่คิดค้น และปรับปรุงหลักสูตรไปด้วย เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึง [จิตวิญญาณแห่งการก่อตั้ง] เหนือสิ่งอื่นใดโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen จะช่วยชี้นำอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าถึง [มาโกะโคโระ] (ความจริงใจ) ซึ่งเป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในฐานะบุคคลที่มี [จิตวิญญาณแห่งการก่อตั้ง]

 • การพัฒนาของการศึกษาเพื่อความเข้าใจในระดับนานาชาติ (การปลูกฝังความเป็นพลเมืองโลก)

  การศึกษาเพื่อความเข้าใจในระดับนานาชาติของโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen นั้นเริ่มมาตั้งแต่ปีคศ. 1961 หรือก็คือมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ
  ในหลักสูตรภาษาต่างชาตินั้น จะมีการทัศนศึกษาที่ฮาวายในปีที่1 ส่วนหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อแบบพิเศษ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับศึกษาต่อ จะมีการทัศนศึกษาที่ฮาวายในปีที่2

  พร้อมกันนี้ ยังมีการรับนักเรียนต่างชาติ รวมไปถึงส่งนักเรียนในทุกหลักสูตรไปที่ โรงเรียนในเครือในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและกีฬาอีกด้วย

 • การศึกษาที่ผ่านการรับรองในระดับนานาชาติและการอบรมบุคลากรผู้สอนอย่างดีเยี่ยม

  โรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา(Duo lingual)ที่สอนทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษด้วยระบบ International Baccalaureate ในระบบ IB นั้น สำหรับช่วงอายุ11ปี ถึง16ปี จะเป็น MYP (Middle Years Programme) และสำหรับช่วงอายุ 17ปี ถึง19ปี จะเป็น DP (Diploma Programme)สำหรับโรงเรียนเราจะจัดหลักสูตรภาษาต่างชาติเป็น DP นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรอื่นๆยังสามารถขอสอบ DP ได้อีกด้วย โดยถ้าสอบผ่าน DP ในขั้นสุดท้ายได้ ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับหลักสูตร IB ได้อีกด้วย

  โรงเรียนมัธยมต้นชูโกที่เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องจัดว่าเป็น MYP เพื่อให้สามารถรับรองโรงเรียนระบบ IB ได้ ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนของเราและโรงเรียนมัธยมต้นชูโกได้รับการฝึกอบรมครู MYP และ DP ที่กำหนดโดย IB ทำให้สามารถสร้างบทเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนรุ่นต่อไป (การออกแบบบทเรียนเพื่อการค้นคว้าและการแนะนำการเรียนรู้ในเชิงรุก) เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

 • สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ

  โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen มีวิทยาเขต มิยางิโนะ และ วิทยาเขตทากะโจ ในจังหวัดมิยางิ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมชมรม ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้ในส่วนต่างๆ ของจังหวัดที่สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสื่อสารอย่างกว้างขวาง อาคารเรียนILCที่โรงเรีที่โรงเรียน Miyagino อาคารเรียน ILC อาโอโมริ ที่เมืองฮาจิโนะเฮะ จังหวัดอาโอโมริ และศูนย์การเรียนรู้ ILC โอกินาว่า ที่เมืองโอกินาว่า จังหวัดโอกินาว่า เพื่อโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์ในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย
  นอกจากนี้ยังมีรถรับส่งและรถ Shuttle bus ในราคาที่สมเหตุสมผล สำหรับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดมิยางิ เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอีกด้วย

  นอกจากนี้เพื่อให้นักเรียนที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการเข้าเรียน ได้ทำความฝันให้เป็นจริงได้ ทางโรงเรียนมีหอพักและอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่สามารถพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยอย่างยิ่ง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ดี อีกทั้งที่โรงอาหารยังมีเมนูต่างๆมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของชมรมกีฬาต่างๆได้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังเป็นอาหารที่ถูกกำหนดโดยนักโภชนาการในระดับเดียวกับนักกีฬาชั้นนำอีกด้วย