หลักสูตรและเส้นทางหลังเรียนจบ

มหาวิทยาลัยในเครือที่มีโควต้าสำหรับแนะนำ

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีโควต้า และมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือ ณ ปีเรวะที่2

มีมหาวิทยาลัยในเครือกว่า 250 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สำหรับโควต้าแนะนำนั้น เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยอยากรับ และส่งคำขอ นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนนั้นๆ
ซึ่งในปีเรวะที่2 ทางโรงเรียนของเรามีมหาวิทยาลัยที่มีคำขอมามากถึง 250 มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ และมหาวิทยาลัยในเครือรวม 250 แห่ง

542 คณะ / 1056 สาขา / 1233 คน

  • ※สำหรับนักเรียนที่ต้องการทุนจะมีการแนะนำแยกให้ต่างหาก
  • ※เกี่ยวกับจำนวนคณะ มหาวิทยาลัยระยะสั้นและอื่นๆ (มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) จะนับเป็น 1 คณะ
  • ※เกี่ยวกับจำนวนสาขา ในกรณีที่ไม่มีสาขาจะนับรวมเป็น 1
  • ※เกี่ยวกับจำนวนคน หากไม่มีการระบุจำนวนคน หรือรับคนน้อยจะนับเป็น 2คน

ภายในจังหวัดมิยางิ

มหาวิทยาลัย คณะ
Tohoku Gakuin University Lettrs/Economics/Law/Liberal Arts/Engineering
Tohoku Medical and Pharmaceutical University Medicine
Tohoku Bunka Gakuen University Medical Science and Welfare/Business and Law/Engineering
Miyagi Gakuin Women’s University Contemporary Business/Liberal Arts/Life Science
Tohoku Institute of Technology Engineering/Architecture/Life Design
Sendai Shirayuri Women’s College Human Sciences
Tohoku Seikatsu Bunka University Art/Home Economics
Shokei Gakuin University Humanities and Social Studies/Psychology and Education
Ishinomaki Senshu University Science and Engineering/Business Administration/Human
Sendai University Sport Science
Seiwa Gakuen College  
Tohoku Seikatsu Bunka University Junior College  
Sendai Seiyo Gakuin College  
Sendai Akamon College  
Miyagi Seishin Junior College  

ภูมิภาคชูโตะ

มหาวิทยาลัย คณะ
Rikkyo University Community and Human Services/Intercultural Communication/Global Liberal Arts Program
Chuo University Commerce
Hosei University Lifelong Learning and Career Studies/Engineering and Design/Science and Engineering
Gakushuin University Literature
Tokyo University of Science Pharmaceutical Sciences/Engineering/Science and Technology/Management/Science Division 1/Advanced Engineering
Tokyo City University Science and Engineering/Architectural Urban Design/Information Technology/Environmental Studies/Informatics/Urban Life Studies
Japan Women’s University Humanities
Seijo University Literature
Komazawa University Law/Global Media Studies
Meiji Gakuin University Letters/Economics/Law/International Studies/Psychology
Gakushuin Women’s College Intercultural Studies
Seisen University Literature
Kogakuin University Advanced Engineering/Engineering/Architecture/Informatics
Kokugakuin University Letters
Kokushikan University Asia 21
Toyo University Literature/Economics/Sociology/International Tourism Management/Science and Engineering/Life Sciences/Food and Nutritional Sciences
Takarazuka University Media Art in Tokyo
Japan University of Economics Business
Musashi University Economics
Musashino Academia Musicae Music
Kyoritsu Women’s University Home Economics
Jissen Women’s University Literature/Human Life and Sciences/Humanities and Social Sciences
Shibaura Institute of Technology Engineering/Systems Engineering and Science/Engineering and Design
Taisho University Buddhist Studies/Literature/Psychology and Sociology/Regional Development
Tokyo Denki University Science and Technology for Future Life/Engineering/Science and Engineering
Tokyo University of Agriculture Regional Environment Science
Otsuma Women’s University Social Information Studies
Daito Bunka University Foreign Language/Sociology
Teikyo University Economics/Law/Liberal Arts/Foreign Language/Science and Engineering
Takushoku University Foreign Language/Commerce/Political Science and Economics/International Studies/Engineering
Toho College of Music Music
Musashino University Data Science/Global Studies/Economics/Law/Literature/Human Sciences/Engineering
Rissho University Buddhist Studies/Letters/Social Welfare/Geo-Environmental Science
Tokyo Fuji University Business Administration
Nippon Dental University Life Dentistry(Tokyo)
Tokyo Dental College Dentistry
Nihon University Science and Technology
Mejiro University Human Sciences/Contemporary Society/Foreign Language Studies
Bunkyo Gakuin University Business Administration/Foreign Studies
Toyo Gakuen University Global Communications/Business Administration/Human Sciences
Takachiho University Commerce/Business Management/Human Sciences
Teikyo Heisei University Health and Medical Science/Health care and Medical Sports
Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences Pharmacy/Life Sciences
Soka University Economics/Business Administration/Law/Letters/Science and Engineering/Education/International Liberal Arts
Tokyo University of Technology Design/Media Science/Computer Science/Bioscience and Biotechnology
Nihon Bunka University Law
Yamazaki University of Animal Health Technology
J.F. Oberlin University Global Communication/Health and Welfare/Business Management
Tamagawa Academy & University Humanities/Arts/Business Administration/Arts and Sciences/Agriculture/ Engineering
Kyorin University Foreign Studies/Social Science
Komazawa Women’s University Human Studies
Tokyo Keizai University Economics/Contemporary Law
Tama University Global Studies/Management & Information Science
Keisen University Humanities/Human and Science Studies
Meisei University Information Science
Professional University of Information and Management for Innovation Information and Management for Innovation
Kanagawa University Law/Economics/Business Administration/Foreign Language/Science/Engineering
Kanto Gakuin University Law/Sociology/Economics/Business Administration/Interhuman Symbiotic Studies/Science and Engineering/Architecture and Environmental Design/Nutrition/Education
Toyo Eiwa University Human Science/Social Science
Toin University of Yokohama Law/Biomedical Engineering
Tsurumi University Literature/Dental Medicine
Yokohama University of Pharmacy Pharmacy
Senshu University Economics/Law
St. Marianna University of Medicine Medical School
Senzoku Gakuen College of Music Music
Showa Academia Musicae Music
Bunkyo University Language and Literature/Information and Communications/International Studies/Business Administration
Sagami Women’s Junior College Arts and Sciences/Human Society
Kitasato University Veterinary Medicine
Tokai University Science/Engineering/Marine Science and Technology
Shonan Institute of Technology Engineering
Sanno University School of Management
Kanagawa Institute of Technology Engineering/Creative Engineering/Applied Bioscience/Information Technology
Tokyo Polytechnic University Engineering/Arts
Shoin University Managerial Culture/Communication and Culture/Tourism and Culture
Kanda University of International Studies Foreign Language
Keiai University Economics/International Studies
Shukutoku University Integrated Human and Social Welfare Studies/Community Studies/Management
Tokyo University of Information Science Informatics
Edogawa University Sociology/Media and Communication
Nihon University Industrial Technology
Josai International University Social Work Studies/Management and Information Sciences/International Humanities/Tourism/Media Studies/Nursing/Pharmacy
Seitoku University Child Study/Psychology Welfare/Letters/Human Nutrition/Music
Ryutsu Keizai University Economics/Sociology/Logistics Systems/Law/Health & Sport Science
Seiwa University Law
Chiba University of Commerce Service Innovation/Commerce and Economics/Humanities and Social Science/International Liberal Arts
Chuogakuin University Commerce/Law/ Liberal Arts
Wayo Women’s University Humanities
Shumei University Management and Administration/English, IT and Management/Tourism and Business Management
Chiba Institute of Science Pharmacy/Risk and Crisis Management/Nursing
Meikai University Language and Cultures/Economics/Real Estate Sciences/Hospitality & Tourism Management
Chiba Institute of Technology Engineering/Creative Engineering/Advanced Engineering/Information and Computer Science/Social System Science
Kawamura Gakuen Women’s University Education/Life and Culture
Kameda University of Health Science Nursing
Saniku Gakuin College Nursing
Tsukuba International University Health Science
Urawa University Child Studies/Social Studies
University of Human Arts and Sciences Health Sciences of Mind and Body Research
Dokkyo University Foreign Languages/International Liberal Arts/Law
Josai University Pharmaceutical Sciences/Economics/Business/Science/Contemporary Policy
Kagawa Nutrition University Nutrition
Surugadai University Law/Economics and Management/Media Information Resources/Psychology
Seigakuin University Political Science & Economics/Humanities
Tokyo International University Business and Commerce/Language Communication
Musashino Gakuin University International Communication
Bunri University of Hospitality Service Management
Saitama Gakuen University Humanities
Shobi University Information for Arts/Policy Management
Kyoei University International Management
Institute of Technologists Technologists
Nippon Institute of Technology Engineering
Nihon Institute of Medical Science Health Science
Nihon Pharmaceutical University Pharmaceutical Science
Tokiwa University Human Science/Management and Administration
Tsukuba Gakuin University Business and Informatics
International University of Health and Welfare Medicine
Ashikaga University Engineering
Hakuoh University Law/Business Administration
Bunsei University of Art Art
Sakushin Gakuin University Business Management/Human and Culture Science
Jobu University Management Information Sciences
Tokyo University of Social Welfare Social Welfare/Child Care and Early Childhood Education/ Psychology/Education
Gunma Paz University Health
Ikuei University Education
Jissen Women’s Junior College  
Teikyo Junior College  
Shukutoku University Junior College  
Toho Junior College of Music  
Tokyo College of Transport Studies  
Tokyo Rissho Junior College  
Toita Women’s College  
Kokusai Junior College  
Tokyo Women’s Junior College of Physical Education  
Yamano College of Aesthetics  
Yamazaki Professional College of Animal Health Technology  
Showa College of Music  
Sagami Women’s University Junior College   
Seitoku University Junior College  
Urawa University Junior College  
Kokusai Gakuin Saitama College  
Saitama Women’s Junior College   
Kawaguchi Junior College  
Junior College of Kagawa Nutrition University  
Josei Junior College  
Musashigaoka College  
Utsunomiya Bunsei Junior College  
Ashikaga Junior College  
Sano Nihon University College  
Takasaki University of Commerce Junior College  

เขตคิงคิ

มหาวิทยาลัย คณะ
Doshisha University Law/Commerce/Culture and Information Science/Life and Medical Sciences/Global Communications/Science and Engineering
Ritsumeikan University Economics/Science and Engineering
Ritsumeikan University
(高大連携特別推薦)
生命科/情報理工
Ryukoku University Letters/Economics/Business Administration/Law/Policy Science/International Studies/Advanced Science and Technology/Sociology/Junior College
St. Agnes' University International Tourism
Kyoto Notre Dame University Language and Culture/Contemporary Human Sciences
Kyoto Sangyo University Cultural Studies
Kansai University Foreign Language
Osaka University of Economics and Law International Studies/Business Administration/Economics/Law
Osaka Sangyo University Business Management/Economics
Osaka University of Commerce Public Affairs
Osaka Ohtani University Literature/Education/Human and Social Sciences
Taisei Gakuin University Human Studies/Business Administration/Nursing
Kansai University of Welfare Sciences
Kobe International University Economics
Kansai Gakuin University Law/Politics
Ashiya University Clinical Education/Business Administration Education
Kansai University of International Studies Sociology
Himeji University Education
Nara University Letters/Social Studies
Osaka Yuhigaoka Gakuen College  
St. Agnes' University Junior College  

ฮอกไกโด・ภูมิภาคโทโฮคุ

มหาวิทยาลัย คณะ
Sapporo University Society and Collaboration
Sapporo International University Human Studies/Tourism/Sports Human
Hokkaido University of Science Engineering/Pharmaceutical Sciences/Future Design
Tokyo University of Agriculture Bioindustry
Sapporo Gakuin University Humanities/Laws/Economics and Business
Hokusho University Lifelong Sport/Education and Culture
Rakuno Gakuen University Agriculture, Food and Environment Sciences
Seisa Dohto University Social Welfare/Management/Fine Arts
Hakodate University Commerce
Hokuyo University Career Creation
Health Sciences University of Hokkaido Pharmaceutical Sciences/Dentistry/Nursing & Social Services/Psychological Science/Rehabilitation Sciences
Aomori Chuo Gakuin University Management and Law
Hachinohe Gakuin University Regional Management/Health Care
Hachinohe Institute of Technology Engineering/KANSEI Design
Iwate Medical University Pharmacy/Dental Science
Fuji University Economics
North Asia University Economics/Law
Tohoku University of Art & Design Design
Tohoku Bunkyo College Human Science
Tohoku University of Community Service and Science Community Service and Science
Nihon University Engineering
Ohu University Pharmacy/Dentistry
Fukushima College Welfare
Iryo Sosei University Pharmacy/Nursing/Health Science/Psychology
Higashi Nippon International University Health and Welfare/Economics and Management
Hokkaido University of Science Junior College  
Sapporo International Junior College  
Sapporo University Junior College  
Hakodate University Junior College  
Takushoku University Hokkaido College  
Hokusho College  
Aomori Chuo Junior College  
Tohoku Bunkyo Junior College  
Fukushima Junior College  
Sakura no Seibo Junior College  

ชูโอ・ ภูมิภาคโฮคุริคุ

มหาวิทยาลัย คณะ
The Nippon Dental University Niigata Dentistry
Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences Applied Sciences/Pharmacy
Niigata University of Health and Welfare Medical Technology/Social Welfare
Nagaoka University Economics & Management
Niigata Agro-Food University Agro-Food Industry
Takaoka University of Law Law
Kanazawa Institute of Technology Engineering/Informatics and Human Communication/Architecture/Bioscience and Chemistry
Yamanashi Gakuin University Law/Business Administration
Matsumoto Dental University Dentistry
Tokai Gakuin University Human Relation/Health and Welfare
Shizuoka Sangyo University Management
Nihon University International Relations
Aichi University Modern Chinese Studies
Meijo University Economics/Business Management
Chubu University Engineering/Business Administration and Information Science/International Studies/Bioscience and Biotechnology/Contemporary Education/Life and Health Sciences
Nagoya University of Economics Economics/Business Administration/Law
Aichi Gakuin University Management
Suzuka University of Medical Science Health Science/Medical Engineering
Niigata College of Technology  
Tokai Gakuin University School of Junior College  
Nakanihon Automotive College  
Nihon University Junior College  

เขตชิโกกุ・ชูโกกุ・คิวชู

มหาวิทยาลัย คณะ
Okayama University of Science Science/ Engineering/Informatics/Biosphere-Geosphere Science/Education/Management/Veterinary Medicine
Kurashiki University of Science and the Arts Life Science/Risk and Crisis Management/Arts
Fukuyama University Pharmacy and Pharmaceutical Sciences/Human Culture and Sciences/ Engineering/Life Science and Biotechnology/Economics
Fukuyama Heisei University Management/Wellbeing Science
Tokushima Bunri University Pharmaceutical Sciences
Daiichi University of Pharmacy Pharmacy
Ritsumeikan Asia Pacific University Asia Pacific Studies/International Management

อื่นๆ

มหาวิทยาลัย คณะ
NIC International College in Japan  
※ชื่อมหาวิทยาลัยอ้างอิงเดือนมีนาคม ปี2020