ข้อมูลโรงเรียน

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสมัครเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen International Center
+81-22-786-2444 +81-22-786-4175
วิทยาเขตมิยางิโนะ
+81-22-256-4141 +81-22-299-2408
983-0045 เซนได เมืองมิยางิโนะ จังหวัดมิยางิ 2-4-1
วิทยาเขตทากะโจ
+81-22-368-4111 +81-22-368-2800
985-0853 ทากะโจ เมืองทากะฮาชิ 5-6-1

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหน้าโฮมเพจ

สำนักงาน
+81-22-256-4141 +81-22-299-2408