ข้อมูลโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen กับ โรงเรียนมัธยมต้นชูโก ที่รวมกับเป็นเครือของสถาบัน Sendai Ikuei Gakuen ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม ปีเมจิ ที่38 (1905) โดยอาจารย์คาโต้ ริคิชิ ซึ่งก่อตั้งโรงเรียนเอกชน ”Eiikukai” (ก่อนที่จะมีการจัดการใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น Ikuei Jukuในภายหลัง) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีการสร้างประเพณีโดยยึดหลักการของจิตวิญญาณแห่งการก่อตั้งที่มุ่นเน้นเรื่อง “ความจริงใจ” “ความเรียบง่ายที่มั่นคง” และ “ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง” มาเป็นเวลายาวนานกว่าศตวรรษ และได้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 7หมื่นคน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่การครบรอบ 125ปี (ปี2030) ทางโรงเรียนจะพัฒนาการศึกษาแบบใหม่ๆต่อไป ตามคติพจน์ “Challenge125”