ข้อมูลโรงเรียน

จำนวนนักเรียน จำนวนคณาจารย์และบุคลากร

หลักสูตรครอบคลุม
จำนวนนักเรียน

3,394คน

หลักสูตรเพื่อการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง
จำนวนนักเรียน

678คน

จำนวนอาจารย์

445คน

(มีอาจารย์ชาวต่างชาติ8คน)

จำนวนนักเรียนในหลักสูตรครอบคลุม

ข้อมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 2020

  นักเรียนปี1 นักเรียนปี2 นักเรียนปี3 รวมทั้งหมด
คอร์ส Special University Preparatory 300145155 334180154 254142112 888467421
คอร์ส Foreign Language 101596 70367 1101694 28124257
คอร์ส Personal Advancement 280156124 260
144116
316189127 856489367
คอร์ส Computer Science 118
9127
765917 93
7221
28722265
คอร์ส Flex 22617353 19314944 174
14727
593469124
คอร์ส Skill Development 1577780 1597881 1195960 435214221
คอร์ส Shukou 1165 1679 271512 542826
รวมทั้งหมด 1,193653540 1,108620488 1,093640453 3,3941,9131,481

ผู้ชายผู้หญิง
※นักเรียนชายในคอร์สภาษาต่างประเทศ เป็นนักเรียนต่างชาติ

จำนวนนักเรียนในหลักสูตรเพื่อการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง

ข้อมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 2020

  นักเรียนปีเรวะที่2 นักเรียนปีเรวะ นักเรียนปีเฮเซที่30 นักเรียนก่อนปีเฮเซที่29 รวมทั้งหมด
ICL มิยางิ 372512 875037 432518 493118 21613185
ICL อาโอโมริ 65
2738
1053669 442123 301614 244100144
ICL โอกินาว่า 40
1129
673631 45
2421
66
4026
218111107
รวมทั้งหมด 1426379 259122137 1327062 1458758 678342336

ผู้ชายผู้หญิง