School Life

ปฏิทินการศึกษา

2019

 • พิธีเปิดปีการศึกษา(多:4/6)
 • สอบวัดความรู้(4/8)
 • พิธีเปิดเรียน(4/9)
 • ทัศนศึกษา(4/21〜24)
 • ตรวจสุขภาพประจำภาคเรียน(多4/25・宮4/26)
 • การเข้าชมชั้นเรียน และ พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา(4/27)
 • คลาสเรียนเสริมช่วงโกลเด้นวีค(4/29~5/2)
 • แนะนำชมรม(4月予定)
 • สอบวัดความรู้เนื้อหาช่วงโกลเด้นวีค(5/7)
 • การฝึกสอน(5/7〜6/1)
 • T Spring Challenge(5/21)
 • I-LionDay(5/22)
 • การประชุมนักเรียน(5/23)
 • งานแนะนำการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบโควต้าให้แก่ผู้ปกครอง(多:5/25)
 • J Aizu Training(5月予定)
 • เปลี่ยนเครื่องแบบฤดูร้อน(6/1)
 • งานปรึกษารุ่นพี่ศิษย์เก่า(6/1)
 • การแข่งขันกีฬาระดับมัธยมปลายของจังหวัด(6/1〜3)
 • GTEC《ปี T》(6/15)
 • การสอบปลายภาค(6/25〜28)
 • การซ้อมอพยพป้องกันภัยพิบัติ(6/28)
 • Open Campus(宮:6/29午前)
 • เปิดภาคเรียน(7/1)
 • พบปะพูดคุยปรึกษา(7/16〜26)
 • Open Campus(宮:7/20)
 • ปิดภาคเรียนฤดูร้อน(7/20〜8/25)
 • IB Camp(7/24〜26)
 • PLAN2000 I [2018](T1・M1:7/31〜8/2)
 • เรียนเสริมภาคฤดูร้อน(7/20〜)
 • Ikiiki Class(7月予定)
 • คลาสเรียนชงชาพิเศษ G(7月予定)
 • PLAN2000 II [2018](T1・M1:8/2〜8/4)
 • IB Workshop(8/7〜8/9)
 • เปิดภาคเรียน(8/26)
 • งานเลี้ยงรุ่น(8/31)
 • GTEC(8/31)
 • คลาสเรียนด้านสวัสดิการของ Tohoku Bunka Gakuen University(8月予定)
 • งานแนะแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบกลาง(9/2)
 • สอบวัดความรู้นักเรียนปี 1 (Study Support)(9/11)
 • การสอบ Pre-test ภายในโรงเรียน (วัดความรู้การเรียนในปีที่ผ่านมา)(9/11)
 • สอบปลายภาค(9/26〜30)
 • วันก่อตั้งโรงเรียน(10/1)
 • วันเปิดภาคเรียนที่ 3(10/1)
 • การฝึกสอน(10/1〜28)
 • Open Campus [2018](多:10/12〜13)
 • งานเทศกาลโรงเรียน Ikuei [2018](10/12〜13)
 • การสอบ Pre-test ภายในโรงเรียน(10/16〜17)
 • สัปดาห์พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน(10/26〜11/8)
 • Autumn Challenge(10月予定)
 • ทัศนศึกษา G Hawaii(10月予定)
 • J Job Meeting(10月予定)
 • การสอบ Pre-test ภายในโรงเรียน(11/5〜6)
 • การปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการสอบเข้า(11/30)
 • ทัศนศึกษา G Hawaii(11月予定)
 • วันเกิดผู้ก่อตั้ง(12/3)
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 3(12/4~7)
 • การซ้อมอพยพป้องกันภัยพิบัติ(12/7)
 • ทัศนศึกษา(12/15〜18)
 • พบปะพูดคุยปรึกษา(12/16〜26)
 • การประกวดร้องเพลงประสานเสียง(宮:12/19)
 • ปิดภาคเรียนฤดูหนาว(12/24〜1/7)
 • เรียนเสริมภาคฤดูหนาว(12/24〜)
 • G Speech Contest [2018](12月予定)
 • เปิดภาคเรียนที่ 4(1/8)
 • สอบวัดความรู้(1/8)
 • สอบเข้าด้วยระบบโควต้า(1/15)
 • งานเลี้ยงให้กำลังใจก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบกลาง(1/17)
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบกลาง(1/18〜19)
 • การทดลองทำข้อสอบกลางของนักเรียนปี 2(1/19)
 • วันประเมินผลข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบกลางด้วยตนเอง(1/20)
 • 3วันเริ่มคลาสเรียน Follow up สำหรับนักเรียนปี 3(1/21~2/14)
 • T・A ปี 1 Ski Snowboard School(1月予定)
 • ทัศนศึกษา G Hawaii(1月予定)
 • วันสอบเข้าแบบ A(2/4)
 • วันสอบเข้าแบบ B(2/6)
 • วันประกาศผลผู้ผ่านเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(2/10)
 • Guidance สำหรับผู้สอบผ่าน(2/15)
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 4(2/18〜21)
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลและท้องถิ่น(前期:2/25〜26)
 • พิธีจบการศึกษา(多:2/29)
 • เริ่มคลาสเรียนเสริมพิเศษ(3/2)
 • Study Support(1・2年:3/6)
 • วันระลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุปี 2011(3/11)
 • พิธีปิดภาคเรียน(3/17)
 • วันปิดภาคการศึกษา(3/18〜31)
 • วันมาโรงเรียนครั้งแรกของผู้สอบผ่าน(3/18)
 • วันสอบครั้งที่ 2(3/19)
 • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ(3/23〜)
 • คลาสเรียนเสริมก่อนเปิดภาคเรียน(3/25〜27)
 • คลาสเรียนภาษาปักกิ่ง [2018](3月予定)