แนะนำคอร์ส

คอร์ส Foreign Language

ขัดเกลาทักษะภาษา
ปูพื้นฐานเพื่อมุ่งสู่สังคมนานาชาติ

คอร์ส Foreign Language

 • วิทยาเขต Tagajo
 • หญิงล้วน

คลาสเรียนภาษาอังกฤษที่สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ และคลาสเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สองอย่าง ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่าง การชงชาและการจัดดอกไม้ ในฐานะโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาค Tohoku ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร IBDP ได้จัดหลักสูตรการเรียนแบบ Immersion โดยเริ่มเรียนด้วยภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1

เป้าหมายของคอร์ส Foreign Language

 • เป้าหมายการศึกษา

  มุ่งสร้างผู้นำหญิงที่มีความเป็นสากล มีความรู้และเข้าใจในระดับนานาชาติ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติได้ และสามารถรับมือกับความไม่แน่นอน ความหลากหลาย และความซับซ้อนของยุคโลกาภิวัฒน์ได้
 • เป้าหมายหลังเรียนจบ

  มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง (สายศิลป์) มักจะเข้าเรียนด้วยระบบการสอบเข้าปกติ การเข้าเรียนโดยคัดเลือกจากเอกสาร (รวมถึงการสอบเข้าด้วย IB) หรือระบบโควต้าของโรงเรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายดังนี้

 • มีเป้าหมายที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสายภาษาต่างประเทศ
 • อยากทำงานในระดับนานาชาติที่ต้องใช้ผลสอบ เช่น TOEFL

4 จุดเด่นของคอร์ส Foreign Language

 1. เรียนการสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ และการสอบวัดระดับ เช่น TOEFL

  เสริมทักษะภาษาด้วยชั้นเรียนภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ และชั้นเรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนสอบผ่าน TOEFL และการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อย่างเต็มที่!

 2. การเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง และการอบรมที่ต่างประเทศ

  ด้วย การเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง (ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน) การอบรมภาษาที่ต่างประเทศ การเรียนต่อต่างประเทศ เป็นต้น จะทำให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และยังได้เรียนการชงชาและการจัดดอกไม้ด้วย

 3. หลักสูตร IBDP (International Baccalaureate)

  ในฐานะโรงเรียนที่ได้รับการรับรองหลักสูตร IBDP (International Baccalaureate) จัดให้มีคลาส IBDP โดยเข้าเรียนได้ 2 ปีเต็ม ตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 4. คลาสเรียนสำหรับเตรียมตัวเรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนสายศิลป์

  จัดคลาสเรียนสำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนสายศิลป์ที่มีผู้สนใจจำนวนมาก และยังจัดให้มีคลาสเรียนนอกเวลาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่เสมอ

ตัวอย่างสถาบันที่ศิษย์เก่าเข้าศึกษาต่อ

 • Ochanomizu University
 • Utsunomiya University
 • Hokkaido University
 • Hirosaki University
 • Miyagi University of Education
 • Yamagata University
 • Yokohama City University
 • Tsuru University
 • Akita International University
 • Sophia University
 • Waseda University
 • Meiji University
 • Hosei University
 • Rikkyo University
 • Chuo University
 • Aoyama Gakuin University
 • Tsuda University
 • Gakushuin University
 • Dokkyo University
 • Japan Women’s University
 • International Christian University
 • Otsuma Women’s University
 • Gakushuin Women’s College
 • Kyoritsu Women’s University
 • Kanagawa University
 • Kanda University of International Studies
 • Doshisha University
 • Ritsumeikan University
 • Kyoto University of Foreign Studies
 • Doshisha Women’s College of Liberal Arts
 • Tohoku Gakuin University
 • Tohoku Fukushi University
 • Miyagi Gakuin Women’s University
 • Ritsumeikan Asia Pacific University
 • NIC International College in Japan
 • University College London
 • …และอื่นๆ

※จากข้อมูลศิษย์เก่าเมื่อเดือนมีนาคมปี 2020

ข้อความจากนักเรียนปัจจุบัน

Student Voice 01
IBDP

หลักสูตร DP ทำให้ได้รู้ว่า มีบางอย่างทีตัวฉันตอนนี้เท่านั้นที่จะสามารถเรียนรู้ได้

คุณ Hoshi ปี 2 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Marumori)

เนื่องจากเป็นคนความชอบการนำเสนออยู่แล้ว พอได้มาเรียนในคลาส IBDP ที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมห้องได้เต็มที่ มีหลายสิ่งที่ตัวฉันตอนนี้เท่านั้นที่จะสามารถเรียนรู้ได้ การได้เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ถือเป็นเรื่องดีมาก

Student Voice 02
อบรมที่ต่างประเทศ (America Philadelphia)

ด้วยประสบการณ์การอบรม ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

คุณ Endo ปี 2 (จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต้น Shiogama ที่ 3)

ก่อนจะไปอบรมมีแต่ความกังวล พอไปถึงวันแรกก็ Homesick แต่หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ การอบรมสนุกจนยังไม่อยากจะเดินทางกลับ ไม่เพียงแค่ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเติบโตขึ้นในฐานะมนุษย์ และยังมีส่วนทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นด้วย

※ชั้นปีของนักเรียนอ้างอิงจากปีการศึกษา 2020